Stare TV navike

Pitajte mame i bake. Svi su nekad imali mali milje (tabletić) preko televizora.
Neki još uvijek ne mogu pobjeći od toga.
🙂