1 2 3 4 5 6 »

Stare TV navike

Pitajte mame i bake. Svi su nekad imali mali milje (tabletić) preko televizora. Neki još uvijek ne mogu pobjeći od toga. :)

Nastavi čitati Stare TV navike